Çoklu baro teklifi Meclis’ten geçti

img

ANKARA - Baroların yapısını değiştiren çoklu baro yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. Teklifte AKP ve MHP’nin verdiği değişik önergeleriyle iki maddede değişiklik yapılırken, muhalefet teklif ile iktidarın “bölücülük” yaptığını dile getirdi.

AKP ve MHP’nin baroların yapısını ve seçim sistemini değiştirmeyi hedeflediği çoklu baro adıyla bilinen 28 maddelik “Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik” teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Genel Kurul’da muhalefet maddeler üzerine söz alarak itirazlarını ve eleştirilerini dile getirdi.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, “Esasen görüştüğümüz Avukatlık Kanunu’ndan çok daha fazlasıdır. Her şeyde tek, tek, tek ‘tek millet, tek bayrak’ vesaire diye ajitasyon çekiyorsunuz ama iş barolara gelince barolar tek olduğu zaman sizin yandaşınız değil diye onları çoğaltmak istiyorsunuz, birden çoğulcu olmak geliverdi aklınıza. Ve bu kanun teklifiyle şunu çok net ifade etmek isteriz ki AKP iktidarı bölücülük yapmaktadır. Barolar AKP’nin emellerini hayata geçirecek ve iktidarını sağlamak için alan, bir saha değildir. Bakın, beğenmediğimiz baroya gerekirse kayyum atarız mantığı, tıpkı belediyelere kayyum atama mantığının aynısı. Seçme ve seçilmeyi ortadan kaldırmak bu hakkı ortadan kaldırmak anlamına gelir ki bu asla riyaset değil, bu tek insan, tek adam rejiminin reisliğidir, başka hiçbir şey değildir” dedi.

‘BÖL, PARÇALA, YÖNET’

CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin ise polisin saldırdığı avukatları selamlayarak başladı konuşmasına. Şahin, “Savunma, hangi hükûmet olursa olsun hak ve özgürlüğe saldırıya itiraz edendir. İtiraz edene tahammülü olmayan AKP, itiraz eden herkesi susturmak istemekte bu nedenle de barolara saldırmaktadır. AKP, tek adamın hırsı uğruna Türkiye’nin geleceğini geçmişteki gibi tehlikeye atmaktadır. Amaç tek adam, tek söz, böl, parçala, yönet. Kimlik temelli halk talepleri ortaya çıkar. Demokrasi mücadelesi verilemez ve parçalanma olur. Bu nedenle, çoklu baro bölücülüktür” diye konuştu.

‘AK BARO’

İyi Parti  Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, iktidar partisi içindeki hukukçu milletvekillerine seslenerek, “Tarih bugünleri de yazacaktır. Savunma hakları, kendi meslektaşları olan milletvekillerinin itiraz edemediği için ellerinden alındığı, yargının kutuplaştırıldığı bir iktidar olarak anılacaksınız. Şimdi, bir torbaya atarak yargıyı boğmaya çalışmanızı kim istiyor? İsim vermeden bir örnek vereceğim: Geçmişte bugün, terör örgütü kabul edilen bir grubun mensuplarınca kurulmuş avukatlık derneğinin yönetiminde bulunanlar bugün ‘Kandırıldık.’ diyebiliyorsa yarın da yine siyasi bir angajmanla bir baroya kaydolanların kandırılma ihtimali her zaman vardır. Geçmişte yaptığımız savunmalar uykunuzu kaçırmıyorsa adaletin gereğini yerine getirmişsiniz demektir. Bu teklifte imzası bulunan hukuk kökenli sayın milletvekillerine soruyorum: Yarın bu teklif kabul edildikten sonra rahat uyuyabilecek misiniz? Hiç mi kendinizi diken üstünde hissetmiyorsunuz? Ak baroya dâhil olmayan avukatları hangi tehlikeler beklemektedir?” şeklinde konuştu.

‘AK MATİK’

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “140 bin avukat adına Ak Parti Grup Başkan Vekiline sataşıyorum. Grup Başkan Vekili bize diyor ki: ‘Bu yasayla biz temsilde adaleti getiriyoruz.’ Ne yapıyorlar? 40 üyeli bir baroya 4 delege, 5 bin üyeli bir baroya 4 delege. Normal matematik bilimine göre çarptım, böldüm, topladım böyle bir sonucu bulamadım. Araştırdım, Ak Parti matematik bilimine yeni bir şey bulmuş ‘AK Matik’ Evet, ‘Ak Matik’ e göre 40=5.000 Evet arkadaşlar, hayırlı olsun. Sizi bu teklifinizden dolayı Nobel Matematik Ödülü’ne aday olarak gösteriyoruz” dedi.

BAŞ: PARALEL BARO

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, teklifin paralel baro teklifi olduğunu belirterek, “18 yılıdır yasa yapıyorsunuz, hangisi halkın yararına oldu? Saraydan sipariş geliyor paketleyip meclisten geçiriyorsunuz. Halkın burada bir menfaati var mı? Çıkardığınız yasalarda ne oldu?136 bin yurttaş görevinden uzaklaştırıldı, 5 buçuk milyon vatandaş EYT’ ye takıldı, tarım can çekişiyor, tarihi mahvettiniz, doğayı katlettiniz, gençleri geleceksiz bıraktınız. İş cinayetlerinde, kadın cinayetlerinde rekorlar kırdınız. Baroları teslim almak için kanun çıkarıyorsunuz. Hukuksuzluğa direnenlerden intikam almaya çalışıyorsunuz” şeklinde konuştu.

İKİ MADDEDE DEĞİŞİKLİK

Teklifinin birinci bölüm görüşmelerinde 7’nci maddesi olan “Avukatlar mahkemelere cübbeyle çıkmak zorundadır. Kılık ve kıyafetle ilgili başkaca bir zorunluluk getirilemez” maddesine staj dönemi de eklenmişti.

İkinci bölüm görüşmelerinde ise teklifin, 15’inci maddesine ilişkin AKP ve MHP imzalı verilen değişiklik önergesi kabul edildi. Teklifte yer alan 15’inci madde, aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde baro genel kurullarının farklı yıllarda yapılabileceğini öngörüyor. Ayrıca düzenlemeyle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanıyor.  Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacak.

Kabul edilen değişiklik önergesiyle, maddenin birinci cümlesi olan, “Aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde baro genel kurullarının farklı yıllarda yapılabilecektir” cümlesinden sonra, “Bu sayıların belirlenmesinde baro levhasına kayıtlı avukatlar ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görev yapan avukatlar esas alınır” ifadesi eklendi. Ayrıca maddenin, dördüncü cümlesi, "Kurucular kurulu en geç altı ay içinde organ seçimlerini yapmak üzere kuruluş genel kurulunu toplar ve yeni baronun kuruluşunu tamamlayarak Birliğe bildirir” şeklinde, beşinci cümlesi ise "Yeni kurulan baro, seçimli ilk olağan genel kurulunu yapıncaya kadar Birlikte temsil edilmez ve seçimli ilk olağan genel kurulunu 82 nci madde hükmü uyarınca yapar” şeklinde değiştirildi.

Kabul edilen maddeler şöyle:

*Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilecek. Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde baroya yazılma talebi herhangi bir baroya yapılabilecek.

* Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlık stajının ikinci altı aylık kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir avukatın yanında gerçekleştirilebilecek.

* Aynı ilde birden fazla baro varsa avukatlar, o ildeki herhangi bir baroya staj başvurusunda bulunabilecek.

* Aynı ilde birden fazla baro bulunması halinde staj başvurusunda ibraz edilmesi gereken tanıtma kağıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki avukat tarafından düzenlenecek.

* Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde bir avukatın geçici olarak görevlendirilmesine ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro tarafından yerine getirilecek. Bir avukatın ölümü, meslekten veya işten çıkarılması, işten yasaklanması, geçici olarak iş yapamaz duruma gelmesi hallerinde, avukatın kayıtlı olduğu baro başkanı, ilgililerin yazılı istemi üzerine veya iş sahiplerinin yazılı muvafakatini almak şartıyla, işleri geçici olarak takip etmek ve yürütmek için kendi barosuna kayıtlı bir avukatı görevlendirecek, dosyaları kendisine devir ve teslim edecek.

* Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde aynı büroda birlikte çalışma ve avukatlık ortaklığı kurma için aynı baroya kayıtlı olma şartı aranmayacaktır.

* Düzenlemeyle, avukatların mahkemelere Türkiye Barolar Birliği tarafından şekli belirlenen cübbeyle çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda başkaca bir zorunluluk getirilemeyeceği hükme bağlanarak keyfi uygulamaların önlenmesi amaçlanmaktadır.

* Belirli şartların gerçekleşmesi durumunda aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanındığından, maddede bu yeni durum için uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adalet dairelerinde barolara ayrılacak yer, Türkiye Barolar Birliğine tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, kayıtlı avukat sayısını dikkate almak suretiyle barolara tahsis edecektir.

* Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatların bürolarında ve konutlarında yapılacak arama, hakkında soruşturma yürütülen avukatın kayıtlı olduğu baro temsilcisinin katılımıyla yapılacaktır.

* Denetleme ve şikâyetle ilgili meselelerde avukatın bilgi vermek zorunda olduğu baro, kayıtlı olunan baro olarak netleştirilmektedir.

* Mesleğe yeni başlayan avukatların baro keseneği, beş yıl süreyle yarı oranında alınacaktır.

* Aynı ilde birden fazla baro kurulabilmesine imkân tanıyan sisteme uyum düzenlemesi yapılmaktadır. Buna göre, aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukat o ilde bulunan herhangi bir baronun levhasına kayıt olacaktır.

* Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde avukatlığın kayıtlı olunan baro bölgesi dışında süreklilik arz edecek şekilde yapılmasına ilişkin tutanak o yerdeki tespiti yapan baro yönetim kurulu tarafından düzenlenebilecektir.

* Beş binden fazla avukat bulunan illerde asgari ikibin avukatla yeni bir baronun kurulabilmesine imkân tanınmaktadır.

* Aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde baro genel kurulları farklı yıllarda yapılabilecektir. Düzenlemeyle, tüm il barolarının genel kurullarının, baroların kuruluş tarihine bakılmaksızın, belirli bir düzen içinde ve aynı tarihlerde yapılması amaçlanmaktadır. Buna göre, tüm baro genel kurulları son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk haftası içinde yapılacaktır.

* Düzenlemeye göre, seçim dönemi bitmeden önce görevinden ayrılan baro başkanının yerine, baro genel kurulunda yeniden seçim yapılmayacak ve baro yönetim kurulu, kalan süreyi tamamlamak üzere kendi üyeleri arasından baro başkanını seçecektir.

* Her baro, baro başkanı dâhil en az dört delegeyle ve beş bin üyesi olan barolar bakımından ayrıca her beş bin üye için ilave bir delegeyle Türkiye Barolar Birliği genel kurulunda temsil edilecektir.

* Türkiye Barolar Birliği genel kurulunun baro seçimlerinden sonra o yılın Aralık ayında Ankara’da yapılması kabul edilmektedir. Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplanması, on yerine, yirmibeş baronun yönetim kurulunun yazılı talebine bağlanmaktadır.

* Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde adli yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulacaktır.

* Aynı ilde birden fazla baronun bulunması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde görevli olan ancak baroya kaydını yaptırmak istemeyen avukat, durumu hakkında, o ildeki herhangi bir baroya bilgi verebilecektir.

* Görev sürelerine bakılmaksızın baro başkanlığı, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri ile Birlik delege seçimleri 2020 yılı Ekim ayının ilk haftasında, Birlik Başkanlığı; yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelikleri seçimleri ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapılacaktır.

* Birden fazla baro kurulan illerde komisyona üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

* Birden fazla baro kurulan illerde koruma kurullarına temsilci görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

* Birden fazla baro kurulan illerde hal hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.

* Birden fazla baro kurulan illerde il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine üye görevlendirilmesi baroların eşit ve dönüşümlü temsili esas alınarak yapılacak ve görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan yönetmelikte gösterilecektir.”

Diğer başlıklar

17:25 'Dışarıya bilgi veriyorsunuz' denilerek müvekkiliyle görüştürülmedi
17:19 Osmaniye Cezaevi’nde açlık grevi sonlandırıldı
17:03 Işım ameliyat oldu
16:50 Hak savunucuları ve sağlıkçılar: Avukatların talebini kabul edin
16:49 ‘Türkiye, Irak Sınır Güvenliğine ait aracı bombaladı’ iddiası
16:20 DAD Munzur Gözeleri için ses vermeye çağırdı
16:08 Eşbaşkanlar yine tahliye edilmedi
16:07 Go-kart pisti imar planının iptali için dava
16:04 HDP’li Öcalan: İmralı tecridinin kaldırılması 'normalleşme' için önemli
15:53 Çelik savunmasını Meclis’e sundu
15:50 Testi pozitif çıkan kişi toplu taşımayla hastaneye gönderildi
15:20 HDP'li Sancar’ın kardeşi defnedildi
14:52 HDP'li Uyguner tahliye edilmedi
14:27 Yunanistan'ın 'acil' toplantıya çağırdığı AB: Yanınızdayız
14:22 'Kadın eylemlerinde çoklu hak ihlalleri uygulanmıştır'
14:08 TMMOB: İşsizliğe karşı acil çözüm bulunmalı
14:02 Gıda ambargosu sinyali: PKK yüklü miktarda döviz bozduracak
13:57 HDP’den CPT önergesi
13:48 Çerkezoğlu: İşçilerin hayatı buzdolabından değerlidir
13:46 Suç duyurusu işleme konulmayan kadın İHD'den seslendi
13:23 AA ve TRT dışındaki gazeteciler araca alınmadı
13:11 Timtik ve Ünsal için nöbetteler
13:04 262 gündür tutuklu olan eşinin beraatini istedi
13:03 HDK: İktidarın politikalarına karşı kalıcı demokrasi ittifakına ihtiyaç var
12:44 Malazgirt’te 5 gözaltı
12:34 HDP fındık üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti
12:04 Kılıçdaroğlu'ndan Sancar'a başsağlığı telefonu
11:30 HDP’den ‘taciz’ iddialarına yanıt: Kirli bir konseptin parçası
11:10 Dersim İnşa Kongresi'nden Munzur Gözeleri için çağrı
11:06 Erdoğan’ı yalanladı: IMF bizden borç istemedi
10:57 Avukatlar İmralı’ya gitmek için başvurdu
10:56 İş makinalarına bu kez jandarma eşlik etti
10:35 Belarus’ta protestolar ikinci gününde
10:07 Lice ve Karakoçan’daki yangınlar söndürüldü
09:58 'Eğitim Sen'li olduğum için düşük puan verildi'
09:51 Merkez Bankası: Likidite limitleri sıfırlanmıştır
09:15 Suriye bahane petrol şahane!
09:09 ‘Erkek cesareti iktidar ve karakoldan alıyor’
09:07 Sınırdaki ihlallerin nedeni 'cezasızlık'
09:06 Mobbingle işçilere sendika değiştirtiliyor
09:05 Go-Kart pistine karşı nöbet sürüyor
09:04 Fındık yetiştiricileri: Çözüm kooperatifleşmede
09:03 Siyasi partilerden CPT'ye: Görevini yerine getir
09:02 ‘Kürt, Alevi ve Ermeni oldukları için kışlada öldürülüyorlar’
09:01 Çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretiliyor
09:00 11 AĞUSTOS 2020 GÜNDEMİ
10/08/2020
23:47 Belarus'ta protestolar dinmiyor: 3 bin gözaltı
23:30 İşçilerin taşındığı midibüste kaza: 2 ölü, 18 yaralı
23:18 Irak’ta 53 milletvekili koronaya yakalandı
22:13 Diyarbakır’da binanın terasında yangın ve patlama
21:03 Gabar’da yangın
21:00 Kovid-19 nedeniyle can kaybı 5 bin 858’e yükseldi
20:30 Diyab: Lübnan'ın başına gelen felaket, korkunç yolsuzluğun sonucu
20:24 Erdoğan’dan Akdeniz’de ‘formül bulma’ çağrısı
20:10 Adıyaman'da 2 gözaltı
20:08 Adana'da 2 genç daha serbest bırakıldı
20:05 İşçilerden Ağrı Belediyesi hakkında suç duyurusu
19:43 Silvan’da 142 mülteci gözaltına alındı
18:07 Şırnak çevre yolundaki ağaçlar yerinden söküldü
18:03 Lübnan’da hükümet istifa etti
17:50 Ordu’da bir kadın katledildi
17:45 Munzur Gözeleri'nde başlanan projeye karşı cem tutulacak
17:39 Grup Yorum konserinde gözaltına alınan 25 kişi serbest
17:37 HDP binasına saldıran kişi serbest bırakıldı
17:33 Mithat Sancar’ın kardeşi hayatını kaybetti
17:13 Kürt gazeteciler Kaplan ve Mordeniz serbest bırakıldı
17:11 Timtik ve Ünsal'ın sağlık durumu kritik eşiği de aştı
17:03 Varto Belediye Eşbaşkanı Karaaslan tahliye edildi
16:58 12 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
16:42 Timtik ve Ünsal için AYM’ye başvuru
16:37 Toplumsal Bellek Platformu'ndan İYİ Parti'ye tepki
16:24 Hazine 3.2 milyar borçlandı
16:23 Sahili soğan kapladı
16:03 HDP binasına dönük saldırı protesto edildi
15:49 Önlü’den Bakan Gül’e: Daha ne kadar sessiz kalacaksınız?
15:37 Eşine ‘özel kadro’ açan rektöre uzaklaştırma
15:26 Ölüm orucundaki avukatlar için bakanlığa mektup
15:18 Son yangın haberi Lice'den geldi
15:04 Kadın öncülüğündeki HES protestosu sonuç verdi
14:58 İHD raporu: Son 6 ayda 638 ev ve işyeri basıldı, 769 kişi gözaltına alındı
14:30 ‘Tahlil sonuçları kayıp’ gerekçesiyle tutukluya ilaç verilmiyor
14:27 Cudi'de orman yangını
14:26 Beştaş'tan muhalefet partilerine: Hiç kimse Kürt sorununu araçsallaştırmasın
14:25 Timtik ve Ünsal’a zorla tedavi dayatılıyor
14:22 'Susma' eylemi farklı tiyatrolar önüne taşınıyor
14:18 KESK’ten korona uyarısı: Okullarda temizlik personeli yok
13:41 Elazığ Cezaevi’nde tutuklular darp edildi iddiası
13:29 Bakanlık, elektrik kesintilerini ‘mevzuata uygun’ buldu
13:23 Belarus'ta seçime hile karıştırıldığını savunan binler sokaklara çıktı
13:08 Lübnan'da istifa eden bakan sayısı 3’e yükseldi
12:58 GES için orman tıraşlanıyor
12:45 Timtik ve Ünsal için açlık grevi
12:39 ‘VESTEL’de 17 işçi koronadan öldü’
12:27 Siirt’ten vicdani ret duyurusu
12:17 Gar Katliamı’nda 58’inci ay: Barış demeye devam
12:07 ZMO: Mısır 1,5 TL'den alınsın
11:45 SES: Ankara’da pozitif vaka sayısı 50 bine çıktı, hastanelerde yer kalmadı
11:42 Derelerini korumak için iş makinelerinin önüne geçtiler
11:42 Öcalan neden avukatları ve ailesiyle görüştürülmüyor?
11:27 Mardin'deki yangın yasak sonrasında söndürüldü