Sağlık çalışanlarına dönük yasağa ‘salgın’ kılıfı

img
İZMİR – İzmir  İl Hıfzıssıhha Kurulu, DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanlarının ek ödemelerindeki kesintilere karşı yaptıkları eylemlerin önüne geçmek için kentteki tüm sağlık kurumlarının çevresinde her türlü gösteri, eylem ve etkinlik yapılmasını “salgın” gerekçesiyle yasakladı.
 
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu,  aldığı kararla kentteki tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların ek bina, idari bina, kampüs vb. alanlarının içinde ya da çevresinde her türlü gösteri, eylem ve etkinlikler yapılmasını yasakladı. Valilik sitesinden yapılan duyuruda yasağın gerekçesi olarak Koronavirüsü (Kovid-19) salgının yayılmasını ve bulaşı önlemek, toplumsal izolasyonu sağlamak gösterildi.
Alınan yasağın süresine ilişkin ise açıklamada herhangi bilgi yer almadı.  
 
Açıklamada ayrıca, söz konusu yasağa uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı kaydedildi.
 
İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı yasak  kararı şu şekilde: "İlimiz sınırları içinde bulunan tüm sağlık kurumları ile bunların bağlı olduğu kurumların ek bina, idari bina, kampüs vb alanları da dahil olmak üzere içinde ya da çevresinde, hastalığın yayılmasını ve bulaşı önlemek, toplumsal izolasyonu sağlamak için her türlü, gösteri, eylem ve etkinliklerin yapılmamasını, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."
 
YASAĞIN ASIL AMACI
 
Alınan yasağa gerekçe olarak “salgın önlemi” gösterilse de, kararın asıl amacı  Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi’nde çalışan sağlık emekçilerinin yaptıkları eylemleri engellemek. 
 
Pandemi sürecinde kurumun uğradığı zararı gerekçe gösterilerek ek ödemelerinde yüzde 20’den başlayan kesintiler yapılan sağlık çalışanları yaklaşık iki haftadır eylemdeydi.  Sağlıkçıların bu eylemleri sonucunda Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Celiloğlu’nun önceki gün istifa etti.