Sözleşmeli sağlık çalışanlarına 'kadro' talebi

img

HABER MERKEZİ - Sözleşmeli çalışma sistemine karşı açıklama yapan sağlık örgütleri, sözleşmeli çalışanların kadrolu memurlardan daha fazla vergi ödemelerine rağmen, onların sahip olduğu haklardan mahrum bırakıldıklarını belirterek kadro istedi.

 
Ankara Tabip Odası (ATO), Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık-İş), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD) ile Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri (Tümrad-Der) sağlık alanında 4/B'li süresiz sözleşmeli çalışma sistemine dair ortak basın açıklaması yaptı. 
 
Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada, “Güvenceli iş ve insanca yaşamak için sağlıkta 4B'li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin” pankartı açıldı. Sağlık örgütleri adına ortak basın açıklamasını SES Ankara Şube Yöneticisi Meryem Gömbe okudu. 
 
Gömbe, süresiz sözleşmeli olarak çalışan sağlık emekçilerinin birçok haktan mahrum bırakıldığını belirterek, “Her yıl yenilemek zorunda kaldıkları sözleşmeler ayrıca baskı oluşturmakta olup, her sözleşme zamanı işsiz kalma kaygısı yaşamaktadırlar” dedi.
 
‘KADROLU MEMURDAN DAHA ÇOK VERGİ ÖDÜYORUZ’
 
Sözleşmeli sağlık emekçilerinin özlük haklarının mahrum bırakıldığını dile getiren Gömbe, sözleşmeli çalışanların kadrolu memurlardan daha önce vergi dilimine alındıklarını ve kadrolu memurlardan daha çok vergi ödediklerinin altını çizerek, şunları söyledi: “Halen etkisi devam eden pandemide yalnızca virüsle değil, sağlık sisteminin ayrımcılığıyla da mücadele etmek zorunda kalan sağlık emekçileri, özellikle sözleşmeli istihdam modelleriyle haklarından mahrum bırakılmaktadır. Zaten yetersiz sayıca yetersiz olan sağlık emekçileri pandemi koşullarında artan iş yükü ve psikolojik baskılara bağlı olarak tükenmişliğin son noktasına gelmiştir.”
 
Gömbe, sağlık meslek örgütlerinin ortak talep ve önerilerini ise şöyle sıraladı:
 
“* Farklı sözleşmeli istihdam modelleri sağlık sistemini ve sağlık emekçisini geriye çekecektir, iş barışının bozulması sağlığın bozulması demektir.
 
* Sözleşmeli istihdam modelleri sağlığa zararlıdır! Sağlık alanındaki personel yetersizliği derhal giderilmeli, yeni atamalar kadrolu, güvenceli yapılmalı, 4B, 4C, 4D sözleşmeli, taşeron, ücretli, vekil vb. istihdam modelleri ile çalıştırılan bütün sağlık ve sosyal hizmet emekçileri bir an önce 4A kadrosuna geçirilmelidir.
 
* Yoksulluk sınırı üzerine çekilmiş ve ek ödemelerin emekliliğe yansıtıldığı temel ücret
 
* 3600 ek gösterge hakkımız 5 yıla 1 yıl şeklinde düzenlenecek yıpranma payımız bir an önce hayata geçirilmelidir.
 
* Pandemi sürecinde yaşanan performans ödemleri sırasındaki adaletsizlikler giderilmelidir.
 
* Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalıdır."
 
DİYARBAKIR 
 
SES Diyarbakır Şubesi, 4/B’li çalışanların kadroya alınması ve sağlık emekçilerinin taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi önünde açıklama yaptı. “Güvenli gelecek, güvenceli iş için 4/B’lilere kadro verilsin” yazılı pankartın açıldığı açıklamada, sağlık çalışanlarının taleplerini içeren dövizler taşındı. 
SES’ten Recep Oruç,  sağlık alanında onbinlerce 4B’li sağlık emekçisinin istihdam edildiğini belirterek, sağlık emekçilerinin birçok haktan yararlanamadan, ailelerinden uzak, güvencesiz ve baskı altında çalıştığını ifade etti.
 
'HERKESE GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK!'
 
Kadro talebiyle oluşan mücadelenin 2013 yılında 4/B’lileri kadroya alınmasını sağladığını, bugün de aynı başarının sağlanabileceğine dikkati çeken Oruç, “Böyle bir mücadelenin de sağlık alanındaki güvencesizliğe karşı ortak mücadeleye önemli bir katkı sunacağına inanıyoruz. Tüm illerimizde kadro hakkımız için işyeri toplantıların, örgütlenme çalışmalarını, mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Omuz omuza başaracağız. Birlikte başaracağız. Herkese güvenceli iş, güvenli gelecek!” dedi.
 
ANTALYA  
 
Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi, 4/B’li sağlık çalışanlarına kadro verilmesi talebiyle sendika binasında açıklama yaptı. SES Antalya Eşbaşkanı Başkanı Dr. Kaan Taşer, pandemi süresince sağlık emekçilerine duyulan ihtiyacın daha da artması üzerine yapılan ek atamaların da bile kadrosuz, güvencesiz ve sözleşmeli yapıldığına değindi.
 
Sağlık alanında temel istihdam biçiminin güvencesizlik olduğuna işaret eden Taşer, 4/B statüsünde çalışanların iş güvencesinin bulunmadığını ve her yıl sözleşmelerinin yenilendiğine söyledi. 4/B’li sağlık çalışanlarına kadro verilmesini isteyen Taşer, sağlık alanındaki güvencesizliğe karşı mücadele edeceklerini söyledi.
 
ADANA 
 
Adana Tabip Odası, SES Adana Şubesi ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev Sağlık İş), "Sağlıkta 4/B'li süresiz sözleşmeli çalışanlara kadro verilsin" şiarıyla SES Çukurova Üniversitesi Temsilciliği'nde basın açıklaması yapıldı. SES Adana Şubesi Eşbaşkanı Halide İnci, "Taşeron, sözleşmeli, 4/B, 4/C, 4/D ve 3+1 gibi güvencesiz çalışanların güvenceli kadroya geçmesini istiyoruz. Sağlık hizmeti bir bütündür, tüm çalışanlar kadrolu olmalıdır" dedi.