Efemçukuru’nda yeniden bilirkişi incelemesi yapılacak

img
İZMİR – Efemçukuru Madenin kapasite artışına ilişkin “ÇED olumlu” kararına Danıştay 6'ncı Dairesi, madenin çevreye vereceği olası zararlara ilişkin yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. 
 
İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Efemçukuru maden sahasının Tahtalı, Balçova ve Alionbaşı baraj havzaları ile bölgedeki içme suyu yeraltı kaynaklarını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi’ne başvuran İZSU Genel Müdürlüğü, Çevre Etkin Değerlendirme (ÇED) olumlu kararının iptalini istemişti. Verilen iptal kararı daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığın ve şirketin temyiz etmesi üzerine Danıştay tarafından bozulmuştu. İZSU Genel Müdürlüğü, şirket faaliyetlerinin yeniden önünü açan mahkeme kararını temyize götürdü. Danıştay 6'ncı Dairesi İZSU’nun temyiz talebini haklı bularak, ÇED olumlu kararının hukuka uygunluğu yönünden mahkemenin gerekli incelemeyi yapmadığını belirtti. İzmir 6'ncı İdare Mahkemesi, Danıştay’ın bozma kararı doğrultusunda madenin işletilmesinin her aşamasında ve işletmenin faaliyetinin tamamlanmasından sonra çevreye herhangi bir zararının olup olmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırılmasını istedi. 
 
Konuya ilişkin İZSU Genel Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Müdürlük açıklamasında, su varlıklarındaki azalmanın tüm dünyada önemli boyutlara ulaştığı belirtilerek, kentin mevcut ve potansiyel su kaynaklarının korunmasının, her türlü kirlilikten uzak tutulmasının bir zorunluluk olduğu ifade etti. Açıklamada, “İzmirliler adına yürüttüğü bu mücadeleyi sonuna kadar götürmekte kararlıdır” denildi.